Јавна набавка радова – изградња аутобуских стајалишта на општинском путу наспрам насеља Мајур и Телеп-прва фаза

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНE НАБАВКЕ РАДОВА ИЗГРАДЊА АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА НА ОПШТИНСКОМ ПУТУ НАСПРАМ НАСЕЉА МАЈУР И ТЕЛЕП-ПРВА ФАЗА
Јавна набавка број 16/2019