Набавка радова – партерно уређење улице Краља Петра Првог у Бачкој Паланци од улице Жарка Зрењанина до улице Шафарикове

Набавка радова – партерно уређење улице Краља Петра Првог у Бачкој Паланци од улице Жарка Зрењанина до улице Шафарикове