35. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Скупштине општине одржаће се у четвртак, 18. јула 2019. године, у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са 33. и 34. седнице Скупштине општине Бачка Паланка;
 2. Доношење Одлуке о доношењу измена Плана генералне регулације насеља Младеново

(Известилац: Никола Лалић, запослен у Одељењу за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка);

 1. Доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника у друмском саобраћају на територији општине Бачка Паланка (Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка);
 2. Доношење Програма о допуни Програма отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Општине Бачка Паланка за 2019. годину

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на измену Плана инцестиција Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2019. годину

(Известилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект” Бачка Паланка за 2019. годину

(Известилац: Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2019. годину (Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ Бачка Паланка);
 2. Доношење Решења о давању сагласности на измене Програма пословања и Финансијског плана Установе за спорт и рекреацију ‘Тиквара“ Бачка Паланка за 2019. годину

(Известилац: Дарко Божовић, директор УСР „Тиквара“ Бачка Паланка)

 1. Доношење Решења о давању сагласности на измене Финансијског плана и Годишњег оперативног плана Установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2019. годину

(Известилац: Вера Петровић, директор ЦСР ОБП, Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Установе „Културни центар Бачка Паланка“, Бачка Паланка за 2019. годину (Известилац: Марко Кнежић, директор Културног центра Бачка Паланка);
 2. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора

Средње стручне школе „Др Радивој Увалић“ Бачка Паланка (Известилац:                             Мита   Лачански, председник Скупштине општине Бачка

Паланка);

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника Комисије за популациону политику

(Известилац:    Мита   Лачански, председник Скупштине општине Бачка

Паланка);

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Бачка Паланка

(Известилац:    Мита   Лачански, председник Скупштине општине Бачка

Паланка);

14 Одборничка питања;