ОСНОВАН ПРИВРЕДНИ САВЕТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

У уторак, 25. јуна 2019. године, одржана је прва конститутивна седница Привредног савета Општине Бачка Паланка којом је председавао председник општине Бранислав Шушница.

Привредни савет је стално саветодавно тело председника општине које је основано са циљем побољшања сарадње са приватним сектором и унапређења пословног амбијента. Најважнија функција Привредног савета је да прати сва питања која су од интереса за привреду и локално економски развој и предлаже локалној самоуправи активности на унапређењу услова за пословање.

На данашњој седници једногласно су изабрани органи Привредног савета и то: Нада Санчанин – директорка „Себастијан лимарије Јединство“ доо Бачка Паланка и потпредседница Уније послодаваца Бачка Паланка, за председника Привредног савета и Зоран Баћина – руководилац Одељења за привреду, за заменика председника Привредног савета.

Након избора органа Привредног савета и усвајања Правилника о раду овог саветодавног тела, чланови су дефинисали оквире и смернице даљег рада, као и теме о којима ће се дискутовати на наредним седницама.