ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта

ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у општини Бачка Паланка за 2019. годину (ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ)