Набавка услуге пољочуварске службе

Набавка услуге пољочуварске службе за подручје катастарских општина Општине Бачка Паланка за период од годину дана, рачунајући од дана закључења уговора.