Оглас за отуђење покретних ствари–возила из јавне својине Општине Бачка Паланка непосредном погодбом

Комисија за спровођење поступка отуђења моторних возила у јавној својини Општине Бачка Паланка, на основу члана 2. Решења о покретању поступка отуђења покретних ствари – возила у јавној својини Општине Бачка Паланка непосредном погодбом, бр. I-404-4/2019 од 16. јануара 2019. године и члана 2. Решења о покретању поступка отуђења покретних ствари – возила у јавној својини Општине Бачка Паланка непосредном погодбом, бр. I-404-20/2019 од 12. јуна 2019. године, расписује

 

О Г Л А С

за отуђење покретних ствари–возила из јавне својине Општине Бачка Паланканепосредном погодбом

Документи:

  1. Оглас (57.5 KB)