Набавка радова – изградња фекалне канализације са фекалним црпним станицама

Набавка радова – изградња фекалне канализације са фекалним црпним станицама у насељу Обровац