33. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Скупштине општине одржаће се у среду, 12. јуна 2019. године, у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника 32. седнице Скупштине општине Бачка Паланка,
одржане 17. маја 2019. године;
2. Доношење Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка
(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет
ОБП);
3. Доношење Пословника Скупштине општине Бачка Паланка
(Известилац: Мита Лачански, председник СО Бачка Паланка; Бранимир
Кузманчев, секретар СО Бачка Паланка);
4. Доношење Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у
општини Бачка Паланка 2019-2023. године
(Известилац: Милорад Париповић, председник Савеза за миграције);
5. Доношење одлуке о изради Одлуке о усаглашавању спроведеног поступка
усвајања Просторног плана општине Бачка Паланка са Законом о
планирању и изградњи
(Известилац: Никола Лалић, запослен у ОУ ОБП – Одељење за урбанизам и
грађевинарство);
6. Доношење Одлуке о јавној расправи
(Известилац: Станислава Малић – Гостовић; шеф Службе за скупштинске и
извршне послове);
7. Доношење Одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка
Паланка
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
8. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског плана "Црвеног крста" Бачка
Паланка за 2018. годину
(Известилац: Бранислав Шобот, секретар "Црвеног крста" Бачка Паланка);
9. Разматрање Извештаја о раду и финансијског пословања Међуопштинске
организације слепих и слабовидих Бачке Паланке за 2018. годину
(Известилац: Александар Кнежевић, секретар МОСС);
10. Доношење Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа
"Комуналпројект" Бачка Паланка
(Известилац: Горан Перак, председник Комисије за спровођење конкурса за
избор директора);
11. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника Надзорног
одбора УСР "Тиквара", Бачка Паланка
(Известилац: Мита Лачански, председник СО Бачка Паланка);
12. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора
ШОМО "Стеван Христић", Бачка Паланка
(Известилац: Мита Лачански, председник СО Бачка Паланка);
13. Одборничка питања.

ДОПУНA ПРЕДЛОГА ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 33. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

1. Доношење Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за
2019. годину
(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка Паланка);
2. Доношење измене кадровског плана Општинске управе Општине Бачка
Паланка
(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе Општине Бачка
Паланка).

Позивамо да извештавате!