145. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 7. јуна 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Утврђивање Предлога одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачка
Паланка за 2019. годину
(Извеатилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и
буџет);
2. Утврђивање Предлога измене кадровског плана Општине Бачка Паланка за
2019. годину
(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе Општине Бачка
Паланка);
3. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!