ОДРЖАНА 144. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На седници Општинског већа Општине Бачка Паланка, одржаној 5. јуна 2019. године, једногласно је усвојен Предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка.

Комисија је на основу спроведеног изборног поступка утврдила ранг-листу кандидата који су учествовали у изборном поступку и утврдила да је кандидат Бошко Мијатовић остварио најбољи резултат у поступку избора директора ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка.

На данашњој седници, већници су донели Решење о давању сагласности на Идејни пројекат путне и каналске мреже за катастарску општину Нештин. Мреже нових путева и канала предвиђене овим пројектом морају бити функционалне, а да би се то обезбедило потребно је очистити растиње дуж постојећих путева и изградити приступне рампе (отресишта) на местима прикључења атарских путева на асфалтне путеве.

Чланови Општинског већа усвојили су Предлог пословника Скуштине општине Бачка Паланка, Предлог одлуке о месним заједницама на територији општине Бачка Паланка и Предлог одлуке о јавној расправи. Разлози за доношење ових одлука налазе су у усаглашавању са новом Статутом Општине Бачка Паланка и изменама и допунама законске регулативе.

На данашњој седници, чланови Општинског већа одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.