Набавка услуге картирања терена под амброзијом на пољопривредном земљишту и у урбаним деловима града

Набавка услуге картирања терена под амброзијом на пољопривредном земљишту и у урбаним деловима града на територији општине Бачка Паланка – теренска истраживања, мониторинг и надзор над извођењем услуга за 2019. годину.