142. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 22. маја 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са стотридесетосме седнице Општинског већа
Општине Бачка Паланка одржане дана 17. априла 2019. године; усвајање
Записника са стотридесетдевете седнице Општинског већа Општине Бачка
Паланка одржане дана 24. априла 2019. године; усвајање Записника са
сточетрдесете седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане
дана 8. маја 2019. године;
2. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског плана „Црвеног крста“ Бачка
Паланка за 2018. годину
(Известилац: Бранислав Шобот, секретар „Црвеног крста“ Бачка Паланка);
3. Разматрање Извештаја о раду и финансијског пословања Међуопштинске
организације слепих и слабовидих Бачке Паланке за 2018. годину
(Известилац: Александра Кнежевић, секретар МОСС);
4. Доношење Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за
стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене
установе и издавња потврде о смрти на територији општине Бачка Паланка
(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене
делатности);
5. Утврђивање Предлога Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о
реадмисији у општини Бачка Паланка 2019-2023. године
(Известилац: Милорад Париповић, председник Савета за миграције);
6. Доношење Решења о образовању Савета за јавну безбедност Општине
Бачка Паланка
(Известилац: Мита Лачански, председник Савета за јавну безбедност
Општине Бачка Паланка);
7. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!