Јавна расправа Локалног акционог план за унапређење положаја избегих интерно расељених лица

Јавна расправа Локалног акционог план за унапређење положаја избегих интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у Општини Бачка Паланка за период 2019-2023 године, одржаће се 17. маја 2019. године у 08 часова
у малој сали у згради општине Бачка Паланка.

Евентуелне примедбе можете доставити до 21. маја 2019. године (уторак) до 12
часова.