32. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Скупштине општине одржаће се у петак, 17. маја 2019. године, у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника 31. седнице Скупштине општине Бачка Паланка,
одржане 28. марта 2019. године;
2. Доношење Одлуке о јавном превозу путника у друмском саобраћају на
територији општине Бачка Паланка
(Известилац: Зоран Баћина);
3. Доношење Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за
деоницу државног пута број 18, Нештин-Ердевик
(Известилац: Никола Лалић);
4. Доношење Програма отуђења грађевинског земљишта из јавне својине
Општине Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Зоран Баћина);
5. Доношење Решења о давању сагласности на Јавни уговор о поверавању
обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника на
територији Општине Бачка Паланка
(Известилац: Милорад Париповић);
6. Разматрање Извештаја o раду Општинске управе Општине Бачка Паланка
за 2018. годину
(Известилац: Рајка Појужина);
7. Разматрање Извештаја о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка
за 2018. годину
(Известилац: Олга Палишашки);
8. Разматрање Извештаја о раду Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка
за 2018. годину
(Известилац: Мирослав Сићевић);
9. Разматрање Финансијског извештаја и Извештаја о раду Народне
библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2018. годину
(Известилац: Миладин Зорић);
10. Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању Туристичке
организације општине Бачка Паланка за 2018. годину
(Известилац: Милица Стоисављевић);
11. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Установе
Геронтолошки центар Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: др Милан Бајић);
12. Разматрање Извештаја о утрошку средстава Месне заједнице Товаришево
у Товаришеву за 2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице Товаришево);
13. Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице „Дунав“ у Бачкој Паланци за
2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице „Дунав“);
14. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице Визић
у Визићу за 2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице Визић);
15. Разматрање Извештаја о финансијском пословању – завршном рачуну
Месне заједнице Нештин у Нештину за 2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице Нештин);
16. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице
Карађорђево у Карађорђеву за 2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице Карађорђево);
17. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице
„Братство“ у Бачкој Паланци за 2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице „Братство“);
18. Разматрање Извештаја о реализацији финансијског плана (завршни рачун)
Месне заједнице „Центар“ у Бачкој Паланци за 2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице „Центар“);
19. Доношење Решења о разрешење и избору председника Савета за
финансије Скупштине општине Бачка Паланка
(Известилац: Мита Лачански);
20. Доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Уредништва и
заменика одговорног уредника "Службени лист Општине Бачка Паланка"
(Известилац: Мита Лачански);
21. Одборничка питања;

Позивамо да извештавате!