141. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 15. маја 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Повлачење утврђеног Предлога одлуке о доношењу Плана детаљне регулације
туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри и утврђивање новог Предлога
одлуке о доношењу Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у
Новој Гајдобри
(Известилац: Никола Лалић);
2. Утврђивање Предлога одлуке о доношењу измена Плана генералне регулације
насеља Гајдобра
(Известилац: Никола Лалић);
3. Доношење Закључка о приступању реализацији пројекта „Златан котлић 2019“ у
складу са условима Конкурса за доделу средстава за одржавање традиционалних
манифестација у 2019. години на територији АП Војводине, расписаног од стране
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
(Известилац: Перо Мијановић, помоћник председника општине);
4. Доношење Закључка о приступању реализацији пројекта „Етно шор“ у складу са
условима Конкурса за доделу средстава за одржавање традиционалних
манифестација у 2019. години на територији АП Војводине, расписаног од стране
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
(Известилац: Перо Мијановић, помоћник председника општине);
5. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!