140. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 8. маја 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Утврђивање Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка
Паланка за 2018. годину
(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и
буџет);
2. Разматрање Извештаја о раду Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка
за 2018. годину
(Известилац: Мирослав Сићевић, директор);
3. Разматрање Извештаја о реализацији финансијског плана (завршни рачун)
Месне заједнице „Центар“ у Бачкој Паланци за 2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице „Центар“);
4. Доношење Решења о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини без правног основа на територији општине
Бачка Паланка за производну 2017/2018. годину
(Известилац: Мирослав Ивић, члан већа задужен за област пољопривреде);
5. Утврђивање Предлога одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне
регулације за деоницу државног пута број 18, Нештин – Ердевик
(Известилац: Никола Лалић);
6. Утврђивање Предлога одлуке о доношењу Плана детаљне регулације
туристичко – рекреативне зоне у Новој гајдобри
(Известилац: Никола Лалић);
7. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Јавни уговор о
поверавању обављања комуналне делатности јавног приградског превоза
путника на територији општине Бачка Паланка
(Известилац: Милорад Париповић, члан већа задужен за област
саобраћаја);
8. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!