138. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На основу члана 65. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 9/2019) и члана 9. став 1. Пословника о раду Oпштинског већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 19/2008), дана 16. априла 2019. године

С А З И В А М
138. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
за среду, 17. април 2019. године

Седница Општинског већа ће се одржати у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.
За седницу предлажем следећи

Д н е в н и р е д :

1. Усвајање Записника са стотридесетшесте седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 03. априла 2019. године; Усвајање Записника са стотридесетседме седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 10. априла 2019. године;
2. Доношење Правилника о постављању мањих монтажних објеката (киосци) на јавним површинама на територији Општине Бачка Паланка
(Известилац : Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
3. Доношење Решења по приговору Удружења жена „Златне руке“ из Бачке Паланке на ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката из области културе број I-644-1/2019-72 од 15. марта 2019. године
(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);
4. Доношење Решења по приговору Удружења грађана „Сач Фест-2012“ из Нове Гајдобре на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката из области културе број I-644-1/2019-72 од 15. марта 2019. године
(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);
5. Доношење Решења по приговору удружења „Фестивал еколошког позоришта за децу и младе“ из Бачке Паланке на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката из области културе број I-644-1/2019-72 од 15. марта 2019. године
(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);
6. Доношење Решења по приговору удружења „Фестивал еколошког позоришта за децу и младе“ из Бачке Паланке на Ранг листу пријављених пројеката Комисије за оцену пројеката из области туризма, екологије и заштите животне средине број I-5-2/2019-81 од 18. марта 2019. године
(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);
7. Доношење Закључка о конверзији потраживања Општине Бачка Паланка у удео Општине Бачка Паланка у капиталу Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „ДЕС“ доо Нови Сад
(Известилац: Страхиња Кнежевић, руководилац Одељења за наплату и утврђивање јавних прихода);
8. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!