137. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 10. априла 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Правилника о техничким и другим условима за постављање
рекламних објеката и уређаја за оглашавање и рекламирање
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
2. Разматрање Извештаја о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка
за 2018. годину
(Известилац: Олга Палишашки);
3. Разматрање Извештаја о утрошку средстава Месне заједнице Товаришево
у Товаришеву за 2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице Товаришево);
4. Разматрање Извештаја о раду Месне заједнице „Дунав“ у Бачкој Паланци за
2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице „Дунав“);
5. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице Визић
у Визићу за 2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице Визић);
6. Разматрање Извештаја о финансијском пословању – завршном рачуну
Месне заједнице Нештин у Нештину за 2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице Нештин);
7. Разматрање Извештаја о финансијском пословању Месне заједнице
Карађорђево у Карађорђеву за 2018. годину
(Известилац: представник Месне заједнице Карађорђево)
8. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!