ОДРЖАНА 136. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 136. седници Општинског већа Општине Бачка Паланка, одржаној 03. априла 2019. године, већници су размотрили и једногласно усвојили Финансијски извештај и Извештај о раду Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2018. годину, као и Извештај о раду и финансијском пословању Туристичке организације општине Бачка Палнка за 2018. годину.

Према статистичким подацима, библиотека је у 2018. години за мрежу одељења и огранака набавила 4.687 књига и сликовница. Поред куповине као планске набавке средствима одобреним од Скупштине општине Бачка Паланка, обнова и допуна фондова врши се и другим видовима набавке – републичким откупом, пројектом АПВ, поклоном. У односу на прошлу годину повећао се број уписаних ученика средњих школа, што је резултат планског и системског рада у освешћивању младих људи у значају писане речи.

У извештајној години повећао се обим посла Туристичке организације општине, а поред средстава обезбеђених у локалном буџету, свој рад финансирала је и из средстава одобрених по конкурсима. „За рад Туристичке организације неопходна је боља техничка опремљеност, као и већа финансијска средства за обимнији маркетиншки наступ на тржиштима ван општине како би се тржишта упознала са туристичком понудом у нашој општини“, истакла је у свом образложењу члановима већа Милица Стојисављевић – директорка ТООБП.

Чланови Општинског већа, на данашњој седници, одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.