Набавка добара – гориво за службена возила општине Бачка Паланка

Набавка добара – гориво за службена возила општине Бачка Паланка, за период од годину дана од дана закључења уговора – безоловни моторни бензин 98 октана (БМБ 98 октана), адитивирани еуро дизел (АДИ ДИЗЕЛ) и „АДЕ БЛУ“ додатак.