135. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 27. марта 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са стотридесетдруге седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 6. марта 2019. године;
2. Утврђивање Предлога одлуке о јавном превозу путника у друмском саобраћају на територији општине Бачка Паланка
(Известилац: Војислав Краљ)
3. Доношење Решења о формирању васпитних група са до 20% већим бројем деце за упис у школској 2019/2020. години у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка
(Известилац: Мирослава Шолаја, руководилац Одељења за друштвене делатности);
4. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!