УСВОЈЕН ОПЕРАТИВНИ ПЛАН МОБИЛНОГ ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНО ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА

У среду, 20. марта 2019. године одржана је 134. седница Општинског већа Општине Бачка Паланка.

Након усвајања записника са претходне седнице чланови Општинског већа једногласно су донели Решење о давању сагласности на Оперативни план Мобилног тима за социјално укључивање Рома Општине Бачка Паланка за 2019. годину.
Тим за социјалну инклузију Рома формиран је у јулу 2018. године као стручно тело председника општине Бачка Паланка. Задаци Мобилног тима усмерени су ка реализацији мера дефинисаних Стратегијом за социјално укључивање Рома у Републици Србији 2016-2025. године, а у корелацији са активностима предвиђеним Локалним акционим планом за Роме Општине Бачка Паланка 2016-2020. године.
Рад Мобилног тима, који броји 11 чланова базира се на четири области а то су: становање, образовање, здравство и социјална заштита.

Чланови Општинског већа су такође усвојили Извештај о раду и Финансијски извештај Дома здравља „Др Младен Стојановић“ као и Финансијски Извештај о раду Установе: Културни центар за 2018. годину.