134. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На основу члана 66. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен текст) и члана 9. став 1. Пословника о раду Oпштинског већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 19/2008), дана 19. марта 2019. године

САЗИВАМ
134. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
за среду, 20. март 2019. године

Седница Општинског већа ће се одржати у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка
Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.
За седницу предлажем следећи

Дневни ред :

1. Усвајање Записника са стотридесетпрве седнице Општинског већа Општине Бачка
Паланка одржане дана 27. фебруара 2019. године;
2. Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја Дома здравља „Др Младен
Стојановић“ Бачка Паланка за 2018. годину
(Известилац:Горан Ступар, директор)
3. Разматрање Финансијског извештаја и Извештаја о раду Установе: Културни центар Бачка
Паланка за 2018. годину
(Известилац: Марко Кнежић, директор)
4. Доношење Решења о давању сагласности на Оперативни план Мобилног тима за социјално
укључивање Рома Општине Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац:Младен Лучић)
5. Питања и предлози.

Молимо Вас да седници Општинског већа обавезно присуствујете, а у случају спречености, благовремено обавестите секретара Општинског већа, лично или на телефон 021/210-1197.

Председник Општинског већа

Бранислав Шушница