УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Општинско веће Општине Бачка Паланка одржало је јуче, 13. марта 2019. године, 133. седницу на којој је једногласно усвојена Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Општине Бачка Паланка за период 2018-2020. године, као и Акциони план за њено спровођење.

Стратегија и Акциони план су документа која чине основ за управљање системом безбедности саобраћаја, а циљ је унапређење процеса одвијања саобраћаја кроз смањење броја и последица саобраћајних незгода. Узимајући у обзир резултате анализе стања безбедности саобраћаја предложене су мере за унапређење које обухватају: заштиту деце, младих и пешака у саобраћају, унапређење путне инфраструктуре, унапређење безбедности бициклиста, промене понашања учесника у саобраћају, спровођење поштовања прописа и максимално ангажовање локалних медија. Усвајањем Стратегије и њеном применом створиће се услови за унапређење безбедности саобраћаја, образложио је Милорад Париповић – члан Општинског већа задужен за саобраћај.

Чланови Општинског већа, на јучерашњој седници, усвојили су и Извештај о раду Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2018. годину. Током извештајне године реконструисано је укупно 2821 метара цевовода јавне водоводне мреже, а у складу са усвојеним планом инвестиција изведени су радови и извршена је набавка потребне опреме и мерних уређаја и циљу смањења губитка воде. На крају пословне године ЈКП „Комуналпројект“ остварило је добит, односно позитиван пословни резултат.

Већници су усвојили и Извештај о раду и финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2018. годину која је остварила позитивно пословање и испунила план рада и извршење буџета.
На одржаној седници чланови Општинског већа одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.