Набавка радова на санацији отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри

Набавка радова на санацији отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра.