МОБИЛНИ ТИМОВИ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА ДОБИЈАЈУ 30 АУТОМОБИЛА

Стална конференција градова и општина (СКГО) у склопу Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних
заједница за инклузију Рома“, организује свечану доделу 30 возила градовима и општинама који имају успостављене мобилне тимове за инклузију Рома, а у циљу подизања њихових капацитета и адекватног функционисања. Возила донира Европска унија.

Свечана церемонија доделе возила биће одржана у понедељак, 11. марта 2019. године, на платоу испред Палате Србије (свечани улаз), са почетком у 11 часова.

Овом приликом присутнима ће се обратити и уручитикључеве возила:Сем Фабрици, шеф Делегације Европске уније, Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО.

Возила ће добити следеће локалне самоуправе: Аранђеловац, Бечеј, Вршац, Дољевац, Лебане,
Лозница, Младеновац, Пирот, Смедеревска Паланка, Сурдулица, Чукарица – Београд, Беочин, Бачка Паланка, Рума, Пећинци, Ковачица, Стара Пазова, Суботица, Зрењанин, Параћин, Пожаревац, Алексинац, Краљево, Бор, Зајечар, Шабац, Владичин Хан, Власотинце, Лајковац и Ниш.

Осим 30 аутомобила ФиатТипо, локалне самоуправе за потребе мобилних тимоваза инклузију Рома у оквиру Програма “Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”, овом приликом добићеи 30 лаптоп рачунара.

Мобилни тимови за инклузију Рома су радна тела града/општине, формирана у циљу јачања сарадње између локалних институција и ромске заједнице. Чланови мобилних тимова организују заједничке теренске посете ромским насељима и пружају заједничку и координисану подршку и помоћ појединцима и породицама.

Реализацијом Програма, СКГО настоји да ствари услове за формирање и функционисање иновативног приступа за инклузију Рома и Ромкиња на локалном нивоу, и на системски, свеобухватни и одржив начин ради на оснаживању локалне заједницеу складу са Стратегијом за инклузију Рома и Ромкиња у Републици Србији.

Контакт особа за додатне информације: Жељко Крнетић, Служба за информисање СКГО, 064/870-3352.
Због посебних мера обезбеђења које важе у Палати Србије, потребна је акредитација

медија и то електронским путем на: press@minrzs.gov.rs.