131. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 27. фебруара 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Утврђивање Предлога одлуке о избору најповољније понуде
(Известилац: Милорад Париповић, члан Општинског већа);
2. Утврђивање Предлога одлуке о локалним комуналним таксама
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
3. Утврђивање Предлога одлуке о накнадама за коришћење јавних површина
на територији Општине Бачка Паланка
(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);
4. Утврђивање Предлога одлуке о изградњи, одржавању и пружању услуга
Tелекомуникационог система Општине Бачка Паланка
(Известилац: Драган Митровић, ЈП “Стандард“ Бачка Паланка);
5. Утврђивање Предлога одлуке о видео надзору Општине Бачка Паланка
(Известилац: Драган Митровић, ЈП “Стандард“ Бачка Паланка);
6. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!