130. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 20. фебруара 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника стодвадесетосме седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 6. фебруара 2019. године;
2. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне заједнице Челарево у Челареву за 2019. годину
(Известилац: представник Месне заједнице Челарево);
3. Разматрање Извештаја о раду Савета за здравље Општине Бачка Паланка за 2018. годину
(Известилац: Милан Радовић, члан Општинског већа);
4. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!