Набавка радова на редовном одржавању путева и путних објеката

Набавка радова на редовном одржавању путева и путних објеката на територији општине Бачка Паланка.