129. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 13. фебруара 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,30 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице Обровац у Обровцу за 2019. годину
(Известилац: Гојко Радановић, секретар Месне заједнице Обровац);
2. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице Гајдобра у Гајдобри за 2019. годину
(Известилац: Милован Савић, секретар Месне заједнице Гајдобра);
3. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице Деспотово у Деспотову за 2019. годину
(Известилац: Милана Парошки, секретар Месне заједнице Деспотово);
4. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице Товаришево у Товаришеву за 2019. годину
(Известилац: Сава Данилов,секретар Месне заједнице Товаришево);
5. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице Параге у Парагама за 2019. годину
(Известилац: Гоја Петровић, секретар Месне заједнице Параге)
6. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице Пивнице у Пивницама за 2019. годину
(Известилац: Власта Шустер Червени, секретар Месне заједнице Пивнице)
7. Доношење Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2019. годину
(Известилац: Војислав Зубац)
8. Утврђивање Предлога решења о отуђењу непокретности из јавне својине
Општине Бачка Паланка непосредном погодбом-непокретности уписане у
Лист непокретности број 894 ко Челарево, катастарска парцела број 1369/6
ко Челарево
(Известилац: Зоран Баћина)
9. Утврђивање Предлога Акционог плана Општине Бачка Паланка за 2019.
годину
(Известилац: Вера Жарковић)
10. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!