128. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 6. фебруара 2019. године, у
малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број
16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са стодвадесетпете седнице Општинског већа Општине
Бачка Паланка одржане дана 18. јануара 2019. године; Усвајање записника са
стодвадесетшесте седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка
одржане дана 23. јануара 2019. године; Усвајање записника са
стодвадесетседме седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка
одржане дана 30. јануара 2019. године;
2. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице „Стари град“ у Бачкој Паланци за 2019. годину
(Известилац: Јован Зарупски, председник Савета Месне заједнице „Стари
град“);
3. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице Визић у Визићу за 2019. годину
(Известилац: Слободанка Рамић);
4. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице Карађорђево у Карађорђеву за 2019. годину
(Известилац: Милан Радошевић, секретар Месне заједнице Карађорђево);
5. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице Младеново у Младенову за 2019. годину
(Известилац: Миодраг Вајагић, секретар Месне заједнице Младеново);
6. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице Нештин у Нештину за 2019. годину
(Известилац: Евица Ковачевић, секретар Месне заједнице Нештин);
7. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице Силбаш у Силбашу за 2019. годину
(Известилац: Миланка Пејак, секретар Месне заједнице Силбаш);
8. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице Нова Гајдобра у Новој Гајдобри за 2019. годину
(Известилац: Славојка Ћулибрк, секретар Месне заједнице Нова Гајдобра);
9. Доношење Решења по приговору Ловренчић Александра из Бачке Паланке на
Одлуку Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима број II-67-
1/2018-403 од 5. децембра 2018. године
(Известилац: Мирослава Шолаја, руководилац Одељења за друштвене
делатности);
10. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!