Закључак комисије за оцену годишњих и посебних програма

Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији Општине Бачка Паланка утврдила је испуњеност постављених услова за сваку спортску организацију која је благовремено поднела пријаву на Јавни позив за Посебне програме спортских организација и на основу расположивих финансијских средстава сачинила је предлог расподеле финансијских средстава на следећи начин:

Документи:

  1. Закључак (1.3 MB)