Календар јавних конкурса у 2019. години

У складу са чланом 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Службени гласник РС” бр. 16/2018) председник Општине Бачка Паланка доноси Календар јавних конкурса за су/финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Општине Бачка Паланка у 2019. години