Набавка услуге оглашавања у локалним и дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији РС

Набавка услуге оглашавања у локалним и дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији РС и оглашавање путем локалног радија, за период од дванаест месеци од дана закључења уговора, разврстан по партијама и то:

· ПАРТИЈА 1 – ЛОКАЛНЕ НОВИНЕ

· ПАРТИЈА 2 – ДНЕВНЕ НОВИНЕ КОЈЕ СЕ ДИСТРИБУИРАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ЦЕЛЕ РС

· ПАРТИЈА 3 – ЛОКАЛНИ РАДИО