Набавка услуге комуналне делатности прикупљања, збрињавања и третирања анималног отпада

Набавка услуге комуналне делатности прикупљања, збрињавања и третирања анималног отпада на територији општине Бачка Паланка, закључно са 31.12.2019. године.