127. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 30. јануара 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 08,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са стодвадесетчетврте седнице Општинског већа
Општине Бачка Паланка одржане дана 26. децембра 2018. године;
2. Доношење Решења о измени решења о образовању Комисије за
координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности
Општине Бачка Паланка
(Известилац: Перо Мијановић, помоћник председника општине);
3. Разматрање Годишњег извештаја за 2018. годину Комисије за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Општине
Бачка Паланка
(Известилац: Перо Мијановић, помоћник председника општине);
4. Утврђивање Предлога одлуке о обављању екстерне ревизије завршног
рачуна буџета Општине Бачка Паланка за 2018. годину
(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

5. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице „Дунав“ у Бачкој Паланци за 2019. годину
(Известилац: Тања Рајшп, секретар Месне заједнице „Дунав“);
6. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план Месне
заједнице „Братство“ у Бачкој Паланци за 2019. годину
(Известилац: Слободанка Рамић, секретар Месне заједнице „Братство“);
7. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!