30. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Скупштине општине одржаће се у среду, 30. јануара 2019. године, у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника 29. седнице Скупштине општине Бачка Паланка,
одржане 20. децембра 2018. године;
2. Доношење Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији
општине Бачка Паланка
(Известилац: Мирослава Шолаја);
3. Доношење Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине
Бачка Паланка
(Известилац: Мирослава Шолаја);
4. Доношење Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката
и уређаја на јавним површинама
(Известилац: Зоран Баћина);
5. Доношење Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насеља
Карађорђево
(Известилац: Никола Лалић);
6. Доношење Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка
(Известилац: Мита Лачански);

7. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања и
финансијски план Установе за спорт и рекреацију "Тиквара" Бачка Паланка
за 2019. годину
(Известилац: Дарко Божовић);
8. Доношење Решења о давању сагласности на финансијски план и План рада
Народне библиотеке "Вељко Петровић" Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Миладин Зорић);
9. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план и Програм
рада Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Марко Кнежић);
10. Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи оперативни план и
финансијски план Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка за
2019. годину
(Известилац: Вера Петровић);
11. Доношење Решења о давању сагласности на План и Програм рада и
финансијски план Туристичке организације Општине Бачка Паланка за
2019. годину
(Известилац: Милица Стоисављевић);
12. Доношење Решења о давању сагласности на Финансијски план Дома
здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Ружица Кутањац);
13. Доношење Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план
Црвеног крста Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Бранислав Шобот);
14. Доношење Решења о давању сагласности на План и програм рада и
финансијски план Међуопштинске организације слепих и слабовидих Бачка
Паланка за 2019. годину
(Известилац: Александра Кнежевић);
15. Доношење Решења о прибављању непокретности у јавну својину Општине
Бачка Паланка, путем поклона
(Известилац: Зоран Баћина);
16. Доношење Решења о давању сагласности Основној школи "Десанка
Максимовић" у Бачкој Паланци за давање у закуп непокретности (спортска
сала и хол) за 2019. годину
(Известилац: Зоран Баћина);
17. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора
Основне школе "Милета Протић" Товаришево
(Известилац: Мита Лачански);
18. Одборничка питања;

Позивамо да извештавате!