126. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 23. јануара 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,30 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Решења о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног
предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ Бачка Паланка);
2. Доношење Решења о цени радног сата пружаоца услуге лични пратилац
детета за 2019. годину
(Известилац: Мирослава Шолаја, руководилац Одељења за друштвене
делатности);
3. Разматрање Извештаја о раду Жалбене комисије Општине Бачка Паланка за
2018. годину
(Известилац: Дубравка Живић, секретар Скупштине општине);
4. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!