125. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у петак, 18. јануара 2019. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања и Финансијски план Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2019. годину ​
(Известилац: Дарко Божовић);
2. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Годишњи оперативни план и Финансијски план Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Вера Петровић);
3. Утврђивање Предлога одлуке о доношењу плана генералне регулације насеља Карађорђево
(Известилац:Никола Лалић);
4. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на План и Програм рада и Финансијски план Туристичке организације општине Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Милица Стоисављевић);
5. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Финансијски план и План рада Народне библиотеке „Вељко Петровић“ за 2019. годину
(Известилац:Миладин Зорић);
6. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Финансијски план и Програм рада Установе Културни центар Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Марко Кнежић )
7. Утврђивање Предлога Решења о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка, путем поклона
(Известилац:Зоран Баћина);
8. Утврђивање Предлога одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама
(Известилац: Зоран Баћина);
9. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности Основној школи „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке за давање у закуп непокретности (спортска сала и хол) за 2019. годину
(Известилац: Зоран Баћина);
10. Утврђивање Предлога одлуке о спровођењу Jавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка
(Известилац:Мита Лачански);
11. Утврђивање Предлога одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Бачка Паланка
(Известилац:Мирослава Шолаја);
12. Утврђивање Предлога одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Бачка Паланка
(Известилац:Мирослава Шолаја);
13. Питања и предлози.