Набавка радова на уређењу атарских путева

Набавка радова на уређењу атарских путева на територији општине Бачка Паланка.