124. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 26. децембра 2018. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са стоосамнаесте седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 28. новембра 2018. године; Усвајање записника са стодеветнаесте седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 05. децембра 2018. године; Усвајање записника са стодвадесете седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 12. децембра 2018. године; Усвајање записника са стодвадесетпрве седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана. 12. децембра 2018. године; Усвајање записника са стодвадесетдруге седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана. 17. децембра 2018. године; Усвајање записника са стодвадесеттреће седнице Општинског већа Општине Бачка Паланка одржане дана 20. децембра 2018. године;
2. Доношење Програма утрошка средстава на мерама за повећање нивоа безбедности саобраћаја за 2019. годину на територији Општине Бачка Паланка у складу са ЗОБС-ом
(Известилац: Милорад Париповић);
3. Доношење Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области туризма, екологије и заштите животне средине
(Известилац: Мирослава Шолаја);
4. Доношење Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области културе
(Известилац: Мирослава Шолаја);
5. Доношење Правилникa о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области социо-хуманитарних делатности
(Известилац: Мирослава Шолаја);
6. Доношење Правилникa о начину суфинансирања пројеката удружења грађана
(Известилац: Мирослава Шолаја);
7. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!