ДОНЕТА ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ

На 29. седници Скупштине општине, одржаној 20. децембра 2018. године одборници су са 31 гласом усвојили буџет за 2019. годину у износу од 1.553.397.952 динара.

У 2019. години као главни пројекти издвајају се: завршетак прве фазе на комплексу базена за који је опредељено 28.863.970 динара, затим реконструкција вртића у Силбашу са планираним средствима у износу од 23.367.500 динара и санација са реконструкцијом зграде Музеја, трећа фаза за коју су опредељена средста у узносу од 15.644.053 динара.
Одборници парламента су такође дали сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „ Комуналпројект“ и Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2019. годину.

На јучерашњој седници донет је Програм рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2019. годину као и Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратка по основу Споразума о реадмисији у Општини Бача Паланка за период 2019-2023. годину.

Одборници Скупштине општине Бачка Паланка већином гласова усвојили су и остале тачке дневног реда.