ОДРЖАНА 122. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 122. седници Општинског већа Општине Бачка Паланка, одржаној 17. децембра 2018. године, већници су једногласно усвојили Предлог одлуке о допунама одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Бачка Паланка.

Према Закону о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, како је образложио руководилац Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода, предвиђено је увођење нове категорије земљишта – другог земљишта. Друго земљиште, у смислу Закона, јесте земљиште које није грађевинско, пољопривредно или шумско.

Друга измена се односи на то да јединица локалне самоуправе може, до 31. децембра 2018. године, донети одлуку којом се неизграђено грађевинско земљиште на њеној територији, које се користи искључиво за гајење биљака, садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2019. годину, разврстава у пољопривредно, односно у шумско земљиште.

Чланови Општинског већа, на данашњој седници, одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.