29. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Скупштине општине одржаће се у четвртак, 20. децембра 2018. године, у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

Дневни ред:

1. Усвајање записника 28. седнице Скупштине општине Бачка Паланка, одржане
29. новембра 2018. године;
2. Доношење Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Бранислав Шушница);
3. Доношење Кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за
2019. годину
(Известилац:Рајка Појужина);
4. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа “Комуналпројект” Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Ана Жигмунд);
5. Доношење Решења о давању сагласности на План инвестиција Јавног
комуналног предузећа “Комуналпројект” Бачка Паланка за 2019. годину из
средстава буџета Општине Бачка Паланка
(Известилац: Ана Жигмунд);
6. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног
предузећа “Стандард” Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Мирослав Сићевић);

7. Доношење Програма рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Мита Лачански);
8. Доношење Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по
основу Споразума о реадмисији у Општини Бачка Паланка за период 2019-
2023. године
(Известилац: Никола Лалић);
9. Доношење Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачка
Паланка непосредном погодбом- непокретности уписане у Лист непокретности
бр. 894 к.о. Челарево, катастарска парцела бр. 1369/6 к.о. Челарево
(Известилац: Зоран Баћина);
10. Одборничка питања;

Позивамо да извештавате!