122. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у понедељак, 17. децембра 2018. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 09,00 часова.
За седницу је предложен следећи дневни ред:

Д н е в н и р е д :

1. Утврђивање Предлога одлуке о допунама одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Бачке Паланке
(Известилац: Бранимир Кузманчев);
2. Доношење решења о давању сагласности на Програм комуналних радова Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2019. годину
( Известилац:Ана Жигмунд);
3. Доношење Решења о давању сагласности на План рада прихватилишта за псе-азила Jавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2019. годину
( Известилац:Ана Жигмунд);
4. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!