ОПШТИНСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Чланови Општинског већа Општине Бачка Паланка на 121. седници, одржаној 12. децембра 2019. године, дали су сагласност на Предлог Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2019. годину, који ће бити прослеђен Скупштини општине на усвајање.

Приходи и примања, као и расходи и издаци утврђени су у износу 1.553.397,952 динара. У складу са обавезом из упутства за припрему буџета локалне власти, реално су планирани приходи буџета. У структури прихода, највеће учешће имају приходи од пореза на зараде и ненаменски републички трансфери. Реализација расхода планирана је кроз следеће разделе: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Општинска управа и Правобранилаштво Општине.

Од капиталних пројеката за 2019. годину могу се издвојити: Реконструкција вртића у Силбашу; Реконструкција и санација зграде Културног центра – III фаза и Базенски комплекс у Бачкој Паланци.

На данашњој седници, после краће дискусије, чланови Општинског већа једногласно су усвојили и Програм пословања ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2019. годину и њихов инвестициони план, као и Програм пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2019. годину.