120. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа одржаће се у среду, 12. децембра 2018. године, у малој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Утврђивање Предлога Програма рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2019. годину
(Известилац: Мита Лачански);​
2. Доношење решења о постављeњу заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка
(Известилац: Бранислав Шушница);
3. Доношење решења о плати заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка
(Известилац: Бранислав Шушница);
4. Доношење решења по жалби Мандић Свете пр Агенција за некретнине и управљање стамбеним зградама “Круна некретнине“ Бачка Паланка изјављене на решење Одељења за привреду Општинске управе општине Бачка Паланка, број IV-03-360-23/2018-1 од 04. септембра 2018. године
(Известилац: Зоран Баћина)
5. Утврђивање Предлога одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бачка Паланка непосредном погодбом-непокретности уписане у Лист непокретности бр. 894 ко Челарево, катастарска парцела бр. 1369/6 ко Челарево
(Известилац: Зоран Баћина);
6. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!