Набавка услуге изнајмљивања клизалишта са природним ледом у Бачкој Паланци

Набавка услуге изнајмљивања клизалишта са природним ледом у Бачкој Паланци.