ОДРЖАНА 119. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Данас, 5. децембра 2018. године, одржана је 119. седница Општинског већа Општине Бачка Паланка којом је председавао председник општине Бранислав Шушница.

Након усвајања записника са претходних седница чланови Општинског већа су једногласно усвојили Извештај Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 1. 1. 2018. до 30. 9. 2018. године. Директор ЈП „Стандард“ Мирослав Сићевић у свом образложењу истакао је да планирани Програм пословања за 2018. годину представља план на основу кога предузеће предузима активности у циљу оптималног функционисања у вршењу делатности уз позитиван финансијски резултат. Он је рекао да су остварени приходи и расходи уравнотежени и да се њиховим остварењем у целини исказује добробит предузећа. У извештајном периоду, укупни текући трошкови су испод планираних, али су и укупни приходи испод планираних па је предузеће исказало позитиван резултат.

Чланови Општинског већа, на данашњој седници, одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.